, ,

Sang Singapore làm thợ hàn?

Võ Quốc Minh (tỉnh Bình Dương) hỏi: “Tôi là thợ hàn có chứng chỉ quốc tế. Nay tôi muốn đi xuất khẩu lao động ở Singapore, xin hỏi công ty nào được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở…